Obchodní podmínky platné pro e-shop www.barnys.cz a zásilkovou službu Barny's.

1. Kontaktní údaje

Provozovatelem internetového obchodu www.barnys.cz je firma s názvem:

BioPol GN s.r.o.

Se sídlem: Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1

IČ: 26214768, DIČ: CZ26214768

Zapsaná městským soudem v Praze, oddíl C vložka 80370

Telefon: 271 732 232, 800 900 077

E -mail: info@barnys.cz

Kontaktní adresa: Na Sychrově 1418 / 6, Praha 10

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Přijímané způsoby platby

Dobírka (příplatek 15 Kč)
Při zaslání zboží na dobírku platíte cenu při převzetí zboží na poště nebo při doručení na adresu. Při tomto způsobu platby účtujeme poštovné a balné v závislosti na ceně zboží. Hodnota zásilky se počítá z hodnoty zboží před započtení slevy. Při objednávce nad 600 Kč je poštovné a balné zdarma. Daňové doklady jsou zasílány na adresu zákazníka automaticky.

Platba předem bankovním převodem

Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 168398067/0300

V případě platby předem je zákazníkovi zaslán potvrzovací e - mail s informacemi o úhradě objednávky, po připsání částky na náš účet je zboží nejpozději následující pracovní den expedováno. Při chybějícím variabilním symbolu může vyřízení objednávky trvat déle!!! Takto uhrazené zboží je možné zaslat poštou - Balíkem do ruky  nebo vyzvednout osobně.

Platba platební kartou 
V případě platby kartou budete po ukončení objednávky přesměrováni na zabezpečenou platební bránu, kde můžete platit platebními kartami Visa nebo MasterCard. Platby probíhají v souladu s nejpřísnějšími bezpečnostními standardy (3-D Secure).

Platba v hotovosti - osobní odběr 
Zboží je možné vyzvednout a zaplatit v podnikové prodejně Centrum zdraví v Korunní 129, 130 00. Platba je možná v hotovosti i platební kartou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

4. Doručování  zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem", prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.  Veškeré zboží je distribuováno z našeho skladu pouze na území ČR. Objednávky na Slovensko realizujte přes www.barnys.sk. případně vogus@vogus.sk

Cena a způsob doručení

- GLS: 80 Kč

- GLS Parcelshop - osobní odběr: 65 Kč

- Česká pošta: 115 Kč

- Osobní odběr – Rezervace na prodejně Barny's a Alavis: 0 Kč (Lze platit pouze hotově nebo kartou na prodejně)

Při objednávce nad 600 Kč je poštovné a balné zdarma.

 

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Odstoupit od smlouvy je možné písemně oznámením o odstoupení od kupní smlouvy zaslaném na adresu BioPol GN s.r.o. popřípadě elektronickým zasláním e-mailu na adresu info@barnys.cz

 

6. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a to písemně zasláním reklamačního oznámení na adresu BioPol GN s.r.o. popřípadě elektronicky zasláním e-mailu na adresu info@barnys.cz. Kupující by měl uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na dodání nového zboží jako způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 

7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.  Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

8. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

9. Soutěže pořádané na sociální síti Facebook

9.1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže pořádané na oficiální stránce alavis.cz v rámci sociální sítě Facebook (dále jen soutěž) je společnost Patron ca, s.r.o., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, IČ: 27113078, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C 97021 (dále jen organizátor).

9.2. PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěž je realizována formou otázky, která je uvedena v příspěvku publikovaném společností Patron ca, s.r.o. na její oficiální stránce na sociální síti Facebook. Doba trvání každé soutěže je stanovena organizátorem a je vždy uvedena v zadání soutěže. Do soutěže jsou zařazeny pouze ty odpovědi, které budou uvedeny pod příspěvkem se soutěží formou komentáře a nebudou po konci soutěže nijak zpětně upravovány.

V situaci, kdy je podmínkou výhry v soutěži správná odpověď a pod příspěvkem je více správných odpovědí, než bylo vypsáno cen v zadání, je rozhodujícím čas podání odpovědi uvedený pod příslušnou odpovědí. Pokud je více soutěžících se shodným časem odpovědi (s přesností na minuty) jako má poslední výherce, obdrží výhru všichni tito. Pokud je v zadání soutěže vysloveně uvedeno, že v případě více správných odpovědí, než bylo vypsáno cen v zadání, že se cena dělí mezi všechny soutěžící, kteří správně odpověděli, pak platí toto ustanovení a cena se dělí mezi všechny soutěžící, kteří správně odpověděli.

9.3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. V případě podezření, že osoba, která se účastní soutěže, není stejnou osobou, za kterou se vydává na své stránce na sociální síti Facebook , může být organizátorem ze soutěže vyloučena, případně může být vyzvána k převzetí výhry osobně s prokázáním své totožnosti (kvůli zamezení vícečetném hlasování jednou fyzickou osobou). Není-li uvedeno jinak, soutěžící se může zúčastnit jako fyzická osoba pouze jednou odpovědí. V případě více odpovědí jedním soutěžícím, je tento soutěžící ze soutěže vyloučen. 

9.4. VYHODNOCENÍ A VÝHRA

Výhra je vždy stanovena organizátorem soutěže a vždy zveřejněna. V každé jedné soutěži se může lišit počet výherců i výše výher. O výběru vítězů rozhoduje organizátor. Výherci budou nejpozději vyhlášeni (kontaktováni) během následujícího pracovního dne od ukončení dané soutěže a to přímo v komentáři soutěžního příspěvku na Facebooku.

9.5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Za tuto soutěž, její technickou stránku, průběh, vyhlašování ani předávání cen jakožto ceny samotné nijak nenese odpovědnost společnost Facebook, Inc. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

10. Ostatní

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.